Är silikon lämpligt i glidmedel

Silikon har använts för medicinskt bruk i mer än 50 år och materialet har visat sig vara väldigt skonsamt mot kroppen. Silikon är s.k. polymerer – långa molekylkedjor – uppbyggda av några av våra vanligaste grundämnen: kol, kisel och syre.

Via dricksvattnet får varje individ årligen i sig 1-2 gram silikon. Ämnet förekommer även i kosmetikaindustrin som ingrediens i läppglans och vissa krämer samt i födoämnen, förpackningar i livsmedelsindustrin m.m.

Citat från Karolinska Universitetssjukhusets webbplats:
”På senare år har det, bland annat i massmedia, diskuterats mycket om silikon kan förorsaka cancer eller vissa mycket ovanliga så kallade autoimmuna sjukdomar.
Några bevis för att silikon skulle vara farligt har inte förkommit, trots att stora patientgrupper med silikonproteser undersökts under lång tid efter operationerna. Däremot kan det finnas risk att det rekonstruerade bröstet kan kännas för hårt eftersom det alltid bildas ärrvävnad runt protesen.”

Vi kan inte hitta några belägg för att det skulle vara farligt att använda silikonprodukter i dagsläget. Skulle det komma nya rön så kommer vi omedelbart att ompröva vår inställning baserat på de nya forskningsresultaten. Men tills dess så rekommenderar vi varmt våra kunder att använda silikonbaserat glidmedel. Det är det absolut mest sålda glidmedlet på marknaden.