Kirurgers uppfattning om silikon

De citat som visas på denna sida skall du inte se som ett ställningstagande. Syftet är enbart att lyfta fram några röster om silikonets lämplighet i kroppen. Vi har försökt att hitta studier som visar på problem med silikon men vi har inte funnit några artiklar eller rapporter om att så är fallet.

”Silikon har använts för medicinskt bruk i mer än 50 år och materialet har visat sig vara vävnadsvänligt, mjukt och följsamt. Vid kontakt med människokroppen ger silikon en mycket ringa vävnadsreaktion, till skillnad från flertalet andra ämnen. Silikon är till viss del uppbyggt av grundämnet kisel som är ett av jordens vanligaste grundämnen. Via dricksvattnet får varje individ årligen i sig 1-2 gramsilikon. Ämnet förekommer även i kosmetikaindustrin som ingrediens i läppglans och vissa krämer samt i födoämnen, förpackningar i livsmedelsindustrin mm. Det har debatterats mycket om silikon och dess skadeverkningar på senare år. Det finns dock inga vetenskapliga dokumentationer som tyder på eller styrker att silikon skulle ha några skadeverkningar för människan. Det finns heller inga medicinska undersökningar eller provtagningar som bevisar att silikon skulle vara orsak till något sjukligt.”
Citat från Plastik-kirurgi i Hässleholm AB

”Since 1964 silicone breast prostheses have been implanted in 5 million women for breast reconstruction after cancer operations, to correct congenital deformities and for cosmetic reasons. There is no evidence in the literature of a correlation between silicone implants and breast cancer. Some authors claim that silicone implants reduce the reliability of mammography. Autoimmune diseases in patients with silicone mammary implants are reported in less than 40 cases. Most of these are localized or systemic scleroderma. An association with silicone implants has been suggested, but this suggestion has not been confirmed by scientific data.”
Citat från Plastisk kirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo.

”IS SILICONE DANGEROUS? CAN IT CAUSE CANCER? Solid silicone has been used in surgeries for more than 35 years, all over the world, with thousands of operated patients, and there are no records evidencing that it may have carcinogenic action. This is an inert substance to the body, which is kept in the place where it is implanted, within a capsule created by the body itself in the first days after surgery. Rarely the shell is eliminated. If this happens (generally due to post-surgery problems caused by infection, injuries in the operated area, bleeding, etc.), the shell is removed by surgery with local anesthesia, with no complications. Further, the implant may be reintroduced. Liquid silicone is condemned by doctors. ”
Citat från Ivo potangui clinic

”Studier gjorda på tiotusentals patienter runt om i världen har visat att det idag inte finns någonting som talar för att silikonimplantat är förenat med cancer eller annan sjukdom. Detta innebär således att det idag inte heller finns något implantat som är mer naturligt och därmed mindre farligt.”
Viktoriakliniken.com

Ytterligare en sida om silikonets lämplighetsgrad i glidmedel.